Öppna förskolans dag i Stadsparken

Plats: Stadsparken vid Gula villan

30 maj

Tid: 10:00– 14:00

Ta med eget fika och något att sitta på. Café Gula villan har öppet

4H-hagar med smådjur 10.00-15.00
Ansiktsmålning 10.00-11.00 och12.30-13.30
Tipsrunda 10.00-14.00
Häst och vagn 10 kr 12.00-13.30

Ako och Grosse uppträder kl. 11.00