Babygrupp

Onsdagar är babydag

På babygruppen träffas föräldrar med barn yngre än 10 månader. Tiden är onsdagar mellan klockan 9.00-13.30. Då är verksamheten och sångstunden anpassad för de yngsta barnen. Du kan komma och gå när du vill under öppettiden. Sångstund 10.30 och 13.30.

Varannan vecka (ojänma veckor) kommer BVC-sjuksköterska Anneli Mildner Strengbom. Vissa onsdagar kommer barnmorska Calise Lindholm Karlsson och familjebehandlare Anna-Maria Stillesjö.

Läs mer om de temasamtal som erbjuds på onsdagar.

 

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Babygrupp