Triple P föreläsning 2

Plats: Teams

5 mars

Tid: 11:00 – 12:00

Föreläsning 2

Att forma trygga och kompetenta barn

I föreläsningen ingår:

  • Ca 60 minuter föreläsning av certifierad Triple P-utövare med en paus mitt i för frågor och bensträckare.
  • Efter föreläsningen har vi också en kortare frågestund, dvs då kan du som deltagare använda din mikrofon. Det är upp till dig som deltar om du vill det samt om du vill ha kameran på under frågestunderna. Om du har personliga känsliga frågor kan du maila föreläsaren.
  • En folder med föreläsningens innehåll postas hem till din hemadress.

Anmälan till:

Sandra eller Eva-Karin på Stenhagens Öppna förskola 018-7278149 eller maila oppna.forskolanstenhagen@uppsala.se