Verksamhet

På öppna förskolan träffas föräldrar och barn. Föräldrar knyter kontakter och utbyter erfarenheter. De små barnen stimuleras av att se andra små barn och de större barnen leker med varandra och får uppleva att ingå i en större grupp. Föräldrar ansvarar för sina barn under vistelsen på öppna förskolan.

Det finns alltid tillgång till färger och annat skapande material som du som förälder använder tillsammans med ditt barn.

Varje dag kl. 10.30 har vi en sångstund när vi sjunger både traditionella och nya barnsånger. Sång, musik, ramsor och rörelselek stimulerar barns utveckling.

Kaffe, bröd och dryck finns att köpa till självkostnadspris. Det finns möjlighet att laga enklare lunch i vårt kök eller äta medhavd mat.

Uppdaterad: