Familjecentrerat arbete

Stenhagens familjecentral – vi arbetar tillsammans för familjer.

Stenhagens öppna förskola, Stenhagens Barnavårdscentral (BVC), Kungsgärdets Mödrahälsovård (MVC) och Familjeenheten Ling arbetar tillsammans som en familjecentral.

Varje vecka kommer BVC, MVC och familjebehandlare till öppna förskolan. Då kan du ställa frågor och vara med på temasamtal om till exempel graviditet, och ditt barns sömn, mat och utveckling.

All personal i familjecentralen har tystnadsplikt.

Behöver du prata med någon om hur du och din familj har det? Familjeenheten Ling är en del av Uppsala kommuns Råd och stöd. Information om föräldrarådgivning/familjestöd finns på Familjeenheternas hemsida 

Vi som samverkar i Stenhagens familjecentral:

Stenhagens öppna förskola
Herrhagsvägen 425
Telefon: 018-727 81 49

Barnahälsovård (BVC) Stenhagen Vårdcentral
Herrhagsvägen 187
Telefon: 018-611 76 81

Mödrahälsovård (MVC) Kungsgärdets vårdcentral
S:t Johannesgatan 28 A
Telefon: 018-611 78 55

Familjeenheten Ling
Von Bahrs väg 3 B
Telefon: 018-727 76 00

 

Uppdaterad: