Familjecentrerat arbete

Uppsala kommun och Region Uppsala samverkar för att främja familjers goda hälsa och för att förebygga ohälsa.

Öppna förskolan samverkar med Stenhagens familjeenhet som är en del av Uppsala kommuns Råd och stöd.

Mer information om föräldrarådgivning/familjestöd finns på Familjeenheternas webbsida. Stenhagens familjeenhet erbjuder föräldrautbildning i form av COPE-kurser. Läs mer om COPE föräldrautbildning.

Öppna förskolan samverkar även med Region Uppsalas mödra- och barnhälsovård. (MVC och BVC). 

 

Barnmorska, BVC-sjuksköterska och familjebehandlare kommer någon gång per månad till öppna förskolan.

Uppdaterad: