Familjecentrerat arbete

Stenhagens familjecentral – vi arbetar tillsammans för familjer.

Stenhagens öppna förskola, Stenhagen Barnavårdscentral och Familjeenheten Ling arbetar tillsammans som en familjecentral.

Varje vecka kommer BVC och familjebehandlare till öppna förskolan. Då kan du ställa frågor och vara med på temasamtal om till exempel graviditet och ditt barns sömn, mat och utveckling.

All personal i familjecentralen har tystnadsplikt.

Om du behöver prata med någon om hur du och din familj har det kan du vända dig till vår familjebehandlare. Familjeenheten Ling är en del av Uppsala kommuns Råd och stöd. Information om föräldrarådgivning/familjestöd finns på Familjeenheternas webbsida https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/

Vi som samverkar i Stenhagens familjecentral:
Stenhagens öppna förskola
Herrhagsvägen 425
Telefon: 018-727 81 49

Barnhälsovård (BVC) Stenhagen Vårdcentral
Herrhagsvägen 187
Telefon: 018-611 76 81

Familjeenheten Ling
Von Bahrs väg 3B
Telefon: 018-727 76 00

 

Uppdaterad: