Stenhagens öppna förskola

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och vuxna.

Öppna förskolan i Stenhagen är en mötesplats för vuxna och barn i förskoleåldern. Här ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Under öppethållande kan familjerna komma och gå som det passar dem. Verksamheten är gratis.

På Stenhagens öppna förskola arbetar förskollärare Sandra Sjöblom och Eva-Karin Asplund.

Alla kommunala öppna förskolor i Uppsala har i uppdrag att arbeta områdesvis i ett familjecentrerat arbete där mödrahälsovården, barnhälsovården samt socialtjänstens familjeenheter samverkar.
Läs mer om familjecentrerat arbete i Stenhagens familjecentral.

Uppdaterad: