Stenhagens öppna förskola

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och vuxna.

Öppna förskolan i Stenhagen är en mötesplats för vuxna och barn i förskoleåldern. Här ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Under öppethållande kan familjerna komma och gå som det passar dem. Verksamheten är gratis.

På Stenhagens öppna förskola arbetar förskollärare Sandra Sjöblom, Eva-Karin Asplund och Emelie Ingemyr.

Alla kommunala öppna förskolor i Uppsala har i uppdrag att arbeta områdesvis i ett familjecentrerat arbete där mödrahälsovården, barnhälsovården samt socialtjänstens familjeenheter samverkar.
Läs mer om familjecentrerat arbete i Stenhagens familjecentral.

Uppdaterad: