Stenhagens öppna förskola

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och vuxna.

Vi välkomnar dig som är hemma med barn 0-6 år. Till oss kan du som förälder eller annan närstående vuxen komma med ditt barn och träffa andra barnfamiljer.

Varje dag har vi sångstund. Här kan ditt barn leka med andra barn och du som vuxen får träffa andra föräldrar. Fika finns att köpa.

Här arbetar förskollärare. All personal har tystnadsplikt.

Ingen anmälan behövs och du kan komma och gå som du vill när vi har öppet. Öppna förskolan är gratis.

Vi på Öppna förskolan samarbetar med Stenhagen BVC och Familjeenheten Ling. Tillsammans är vi Stenhagens familjecentral. Varje vecka kan du och ditt barn träffa personal från familjecentralen och ställa frågor som rör ditt barn eller dig som vuxen.

 

 

Uppdaterad: