Parkering

Du måste du ha ett tillstånd för att parkera på Stenhagenskolans parkering (idrottshallen). Kom in till öppna förskolan så ordnar vi det till dig.

15 juni 2018